Партньори

Партньори

Успехът се различава от посредствените постижения по приятелствата и отборната игра. Дейността ни не би била успешна, ако не разчитахме на спокойни и утвърдени отношения с партньорите ни, на които се доверяваме за всяко събитие.

Организация на събития - Варна
Събития и оборудване
Маркетинг, комуникация, брандиране
Маркетинг, комуникация, брандиране
Хотелско настаняване, кетъринг, логистика
Хотелско настаняване, кетъринг, логистика