Ползи от тиймбилдинга

Ползи от тиймбилдинга

Фирмената атмосфера

Благодарение на масовия достъп до информация, българските компании все повече се облагородяват и внедряват чуждестранните развити модели на управление.

Един от най-значителните подходи към служителите като форма на обучение, начин за разнообразие, а и като инструмент за създаване на позитивна фирмена атмосфера е тиймбилдингът.

Наред със социалните придобивки, които доказано мотивират, разнородните събития във фирмата, различни от служебните задължения, дават жизнено важна глътка свеж въздух.

Добрият мениджър е наясно, че най-ценният ресурс на компанията са нейните кадри, а вложените в тях средства – най-добрата инвестиция.

Освен фокус върху ценните качества и слабите страни на служителите, е важно да се обърне внимание и на взаимоотношенията между тях.

Това е начинът за изграждане на благоприятна и хармонична среда, в която именно визията на компанията е техен приоритет, а не вътрешните интриги.

Свръхамбициозните кадри, наред с онези, които са по-ниски от тревата, са два екстремума, които сами по себе си крият риск, ако не бъдат обгрижвани и мотивирани да гледат на фирмата като на собствено семейство.

Тиймбилдингът

Тиймбилдингът стана нарицателно за всякакво „смазване“ на отношенията между хора, независимо дали са част от една институция или не.

Въпреки че през последните години думичката придоби леко лоша и клиширана репутация, ползите от подобни събития са неизброими и безценни.

Исторически тиймбилдинг >>

Когато всички са победители

Груповите занимания развиват уменията на служителите като екип. Те подобряват комуникацията.

Позитивните преживявания в група създават не само емоционална връзка между кадрите, но и емоционална ангажираност с компанията.

Да се върнем за момент към детството. Всеки педагог би споделил, че децата учат най-добре чрез преживяванията. Тиймбилдингът е нагледното доказателство.

Той осигурява реалистични преживявания, които дават тласък на отделните индивиди да допринесат към общите цели. А успехът на повечето организации зависи от способността на всеки служител да работи ефективно в екип.

Основните цели на тиймбилдинга е да подобри мотивацията и продуктивността. Въвеждането му като традиция с определена периодичност и постоянство е задължително за съвременните компании.

Започнете с малки стъпки и следете настроенията

Изкарайте хората от офиса и наблюдавайте как малките интриги се стопяват, политическите и религиозни различия загубват значение и най-важното – всички се забавляват страхотно.

Опитайте с безплатни напитки след работа всеки петък. Може да присъства всеки, който пожелае, а фирмата плаща (инвестира)!

Бъдете сигурни, че хората ви ще очакват с нетърпение всеки петък, не защото идва уикендът, а защото ще се видят с колегите си в новата им светлина – тази на приятели.

Развиващите се компании вече внедриха в стратегиите си за повишаване на квалификацията тиймбилдинги, чрез които преживяванията водят до придобиване на нови качества на екипа като неделимо цяло.

Как става това?

Ползи от тиймбилдинга:

 • Подобрява процесите и процедурите.
 • Подобрява организационната продуктивност.
 • Подобрява способността за разрешаване на проблеми.
 • Изяснява силните и слабите страни на екипа.
 • Подобрява морала и лидерските умения.
 • Изяснява и подкрепя фирмената визия.
 • Подобрява целенасочеността на екипа.
 • Осигурява лека и естествена среда за брейнсторминг.
 • Преодолява междуличностните бариери.
 • Пречупва рутината и еднообразието.
 • Изважда наяве скрития потенциал като екип, но и на отделните индивидуалности.
 • Йерархията изчезва – всички са равни и свързани.
 • Изгражда доверие.

Откъде да започнем?

Най-успешните и запомнящи се тиймбилдинг събития са онези, които карат служителите да чувстват, че не са на работа. Задължителният характер на някои от тях е неосезаем. Дори напротив – буди приятна възбуда и очакване, които стимулират.

Включете напитки, храна и приключения и създаването на позитивни спомени започва.

Обърнете внимание на няколко правила, когато планирате тиймбилдинг:

 • Не насилвайте служителите да участват.
 • Разиграването на практически работни сценарии, в които да изпъкнат лидерските умения, са по-малко успешни.
 • Прекарване на време заедно, в което хората споделят помежду си преживяването на общата цел. Това осигурява ефективно свързване по естествен начин.
 • Изпробването на нови дейности създава позитивна вибрация в персонала, а състоянието на щастие е най-благоприятно за учене.
 • Изберете нещо, което не сте правили досега. Когато леко изкарате  хората си от зоната им на комфорт, те се свързват и опознават по нов начин.
 • Не правете еднократни опити. Създайте традицията да се грижите за настроението на екипа извън работната му среда.
 • Правете ежеседмичните оперативки в духа на тиймбилдинг – похвалете всички за успехите им, изразете благодарността си, споделете идеите и се грижете всички да са наясно, че компанията има цел, визия и всички вървят заедно към нея с постоянство.
 • Не е необходимо да резервирате 5-звездни хотели в далечни дестинации, но и не бъдете скръндзи. Поемете разходите и отговорността.

Как да разберете, че тиймбилдингът е минал успешно?

Ще разберете по смеха, вълнението и чувството за удовлетвореност на всеки в екипа. Особено ако попаднете на шантавите им фотоси в Instagram и Facebook.

Бъдете сигурни, че вибрацията от приятните спомени ще се пренесе в офиса и ще държи духа висок и продуктивен.

Четете още: Как провеждането на събития може да е от помощ за маркетинга?


Обмисляте провеждане на събитие?
Направете запитване:

Споделяне:
Коментарите са затворени.
Организация на събития - Варна
Събития и оборудване
Маркетинг, комуникация, брандиране
Маркетинг, комуникация, брандиране
Хотелско настаняване, кетъринг, логистика
Хотелско настаняване, кетъринг, логистика