Фирмени събития

Фирмени събития

Организация на конференции, семинари, изложения, тиймбилдинги


Планирате ли разширяване на продуктовата си гама, кампания, конференция, тиймбилдинг, семинар, изложение? 
Благодарение на опита и изградените ни партньорски отношения с хотели, ресторанти и конгресни центрове, вашите идеи стават осъществими.

Част от събитийния мениджмънт, с който можем да сме полезни, е в следните направления:

  • Конференции
  • Семинари
  • Изложения
  • Панаири
  • Обучения
  • Тиймбилдинги
  • Конгреси
  • Презентации
  • Дегустации

Още услуги:


Запитване:

Организация на събития - Варна
Събития и оборудване
Маркетинг, комуникация, брандиране
Маркетинг, комуникация, брандиране
Хотелско настаняване, кетъринг, логистика
Хотелско настаняване, кетъринг, логистика