Защо да наема агенция за събития?

Защо да наема агенция за събития?

Събитийният мениджмънт е част от маркетинговата стратегия

Със стартирането на какъвто и да е бизнес, възниква потребността от реклама и маркетинг.

За да се развие дейността и да се превърне в печеливша, е необходима възвръщаемост на вложените средства, време и труд.

Това най-осезаемо се случва чрез различни маркетингови инструменти и канали за реклама.

Как провеждането на събития може да е от помощ за маркетинга?

Новоизлюпените предприемачи и стартъпи разполагат с минимален или нулев бюджет, но целенасочеността и упоритостта винаги си заслужават и проличават.

Асовете, в която и да е сфера, добре знаят, че спорадичната реклама има кратки и неефективни резултати, с ниска ефективност и екстремуми. За да е успешна една рекламна кампания, е необходимо да й се даде време да се развие.

Независимо дали сте начинаещи или напреднали предприемачи, можем да сме полезни с популяризирането на вашия проект.

Организатор на събития - Варна
Организатор на събития – Варна

Защо агенцията за събития е необходим бизнес партньор?

Събитийният маркетинг е може би най-надеждният и рентабилен инструмент за разрастване на мрежата от потребители, изграждането и утвърждаването на нов или съществуващ бранд.

Неговата функция е личното взаимодействие на производителя на продукт, бранд или услуга с аудитория от съществуващи и/или потенциални клиенти.

По какъв начин може да се установи личен контакт?

Маркетингови подходи или услугите, с които можем да брандираме заедно:

 • семинари
 • обучения
 • конференции
 • международни срещи
 • изложения
 • изложби
 • промоции на продукти
 • национален промо тур
 • демонстрация на продукти
 • награждавания
 • церемонии и гала събития
 • уебинар
 • онлайн уъркшоп

Тези събития могат да бъдат насочени към крайните потребители (B2C) или към бизнеса (B2B).

Маркетингът е комуникация. Събитийният мениджмънт среща правилните хора – на правилното място, за да комуникира посланието и целите на бизнеса.

Личният контакт е най-добрият начин за изграждането на доверие. Потребителите посещават дадено събитие, защото търсят задоволяването на някаква потребност.

В много от случаите заплащат за това да чуят съобщението, което им е необходимо (иновативни продукти и услуги с добавена стойност).

Това е една прекрасна симбиоза, която носи пълно удовлетворение и за всички участници в процеса.

Качеството и добавената стойност, предоставени на живо, могат да влюбят клиента в марката от пръв поглед.

Който и да е друг вид реклама, не може да случи това, защото е лишена от възможността за запознаване на потребителите със свойствата на продуктите и услугите от първо лице.

Рекламните събития, акции и демонстрации са най-експресният начин за брандиране.

Създаване на потребителска мрежа чрез маркетингови събития
Създаване на потребителска мрежа чрез маркетингови събития

Какво прави организаторът на събития?

С какво можем да сме полезни?

 • транспорт, настаняване и изхранване
 • специални сценични ефекти
 • техническо оборудване и озвучаване
 • екрани, осветление
 • водещи
 • изграждане на сцена
 • осигуряване на букети за връчване
 • декорация от цветя, балони
 • декорация за маси и столове
 • кетъринг, кафе паузи
 • подаръци за гости
 • рекламно обслужване – печатна и аутдор реклама
 • фотограф, видео заснемане
 • фото и видео обработка
 • превод и направа на субтитри
 • техническо и графично обслужване
 • рекламни материали
 • тв и радио реклама
 • социални мрежи популяризиране
 • имейл кампании и др.

Как агенцията за събития може да помогне на човешките ресурси?

Освен популяризирането на продукти и услуги, вашата компания може да отговори на своя растеж чрез създаването на хармонична работна среда и намирането на качествени кадри.

Събития, свързани с човешките ресурси:

 • тиймбилдинги
 • турове за набиране на кадри
 • представяне на компанията като среда за работа
 • награждавания и отличаване на заслужилите кадри.

И тук личният контакт е този, който създава доверие. Бъдещите служители имат възможността да усетят фирмената атмосфера.

Могат проверят и дали работната среда е надеждна, да се запознаят с фирмената политика и най-вече да получат обратна връзка от вече наетите кадри.

На такива събития съществуващите кадри са вашата най-добрата реклама и имидж, защото могат да бъдат убедителни и искрени, само ако те самите се идентифицират с компанията и тя отговаря на техните очаквания за развитие и вътрешна хармония.

Измерване на резултатите от маркетингови събития
Измерване на резултатите от маркетингови събития

Как да измерите резултатите от събитията?

За да измерите резултатите, е необходимо първо да си поставите цели.

Важно е тези цели да са реалистични, а не в сферата на фантазиите. Реалистично би било да поставите такава цел, че да я постигате в минимум 50% от случаите, ако решите да повторите събитието.

За стимул и мотивация поставете съпровождаща цел, която можете да постигате поне в 10% от случаите. По този начин си осигурявате качествено излизане от зоната на комфорт, което е и единственият начин за растеж.

Задайте крайни срокове за всяка цел.

Това ще даде мотивация на целия екип и ще помогне за целенасочена отборна работа.

 • Какво бихте искали да се случи в краткосрочен и дългосрочен план с компанията?
 • Какъв ръст на продажбите би кореспондирал със стратегията за развитие на компанията?
 • Какво е необходимо да промените, за да станете по-успешни?
 • С какъв бюджет разполагате и каква възвращаемост очаквате?

За измерване на резултатите можете да използвате формулата за изчисляване на възвращаемостта на инвестициите ROI.

Възвращаемост на инвестицията - маркетингови събития
Възвращаемост на инвестицията – маркетингови събития

Как да разберем дали едно събитие е успешно?

Първо. Първоначални регистрации

В началния етап от обявяване и разпространяване на събитието можете да добиете ориентировъчна представа за евентуалния му успех по броя на регистрациите за него.

Второ. Обратна връзка

Не пропускайте да поискате обратна връзка от посетителите. Дали ще раздадете анкетни карти (заедно с малки подаръчета и рекламни материали) или ще се възползвате от онлайн формуляр за мнения и препоръки (имейл маркетинг, лендинг страница и др.), това е основен инструмент за усъвършенстване.

Трето. Ангажираност

Обърнете внимание на ангажираността на аудиторията по време на събитието. Какво участие взимат посетителите? Интересуват ли се от лична среща с представители на компанията? Търсят ли допълнителна информация, визитна картичка, брошура (бъдете подготвени и изпреварете това търсене)? Напускат ли преди края на събитието или остават „за още“.

Четвърто. Социалните мрежи

Изцедете всички възможности на социалните мрежи. Проследете споделянията, споменаванията, тагванията.

Пето. Наистина присъстващи

Проследете реалните регистрации в деня на събитието и съпоставете с предварителните записвания. Значителните разлики могат да дадат много информация.

Шесто. Сключени сделки

Проследете колко от устно сключените на събитието сделки и уговорки реално виждат „бял свят“. Това число е важно за проследяване на възвращаемостта на инвестицията (ROI).

Ключово е да разберете кои методи са довели до положителен резултат и кои – до отказ.

Четете още: Какви са ползите от тийм билдингите?


Обмисляте провеждане на събитие?
Направете запитване:

Споделяне:
Коментарите са затворени.
Организация на събития - Варна
Събития и оборудване
Маркетинг, комуникация, брандиране
Маркетинг, комуникация, брандиране
Хотелско настаняване, кетъринг, логистика
Хотелско настаняване, кетъринг, логистика